Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie o przetargu
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.frycz.edu.pl Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2015
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 15-01-2015
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 18-08-2015
skan_odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy
Data publikacji: 13-01-2015
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się przy ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.frycz.edu.pl Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w załączniku) wybďż˝r oferty XVII LO.PDF ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-03-2014
odpowiedź na pytania wykonawcy (w załączniku)
Odpowiedź znajduje się w załączniku poniżej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-03-2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.frycz.edu.pl Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2014

1


Wersja standardowa